Dėl „Sodros“ biudžeto neteisėtumo ir apgaulingos senatvės pensijų kompensavimo tvarkos

Pranešimas BNS spaudos konferencijoje 2015 m. birželio 3 d.

Vyriausybė ketina teikti Seimui svarstyti prieštaringai vertinamą ir labai sudėtingą Socialinį modelį. Bet ji iki šiol nėra išsprendusi akivaizdžių ir žymiai paprastesnių su Socialinio draudimo sistema susijusių problemų bei pati šiurkščiai pažeidė „Sodros“ veiklą reglametuojantį įstatymą. Tai trukdys įgyvendinti bet kokią esminę socialinio draudimo pertvarką, apie kurią kalbama Socialiniame modelyje.

Šių metų Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) biudžetas sudarytas pažeidžiant Valstybinio socialinio draudimo įstatymą. Apie tai žino Vyriausybė, Seimas, Prezidentūra, Valstybės kontrolė ir „Sodros“ taryba, tačiau niekas nėra daroma, kad šis akivaizdus pažeidimas būtų ištaisytas. Taip kuriama teisinio nihilizmo ir „Sodros“ bei visos valstybės diskreditavimo atmosfera. Už tai yra atsakingi šį ydingą „Sodros“ biudžeto įstatymą priėmę politikai.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20 straipsnio pirmojoje dalyje rašoma, kad “asignavimai iš valstybės biudžeto skiriami, kai dėl Seimo ar Vyriausybės priimtų teisės aktų padidėja kurios nors socialinio draudimo rūšies išlaidos arba sumažėja pajamos, o socialinio draudimo įmokų tarifai šiai socialinio draudimo rūšiai nekeičiami arba keičiami nepakankamu dydžiu.”

Šių metų „Sodros“ biudžete nuo sausio mėn. yra padidintos ligos bei motinystės išmokos, nuo liepos mėn. didės senatvės pensijos. Tai smarkiai didina šių ir visų kitų ateinančių metų „Sodros“ išlaidas. Kadangi tvirtinant biudžetą draudimo rūšių įmokų tarifai nebuvo padidinti, pagal minėtą įstatymą buvo privalu skirti asignavimus iš Valstybės biudžeto. Jie nebuvo skirti, ir tai yra šiurkštus įstatymo pažeidimas, kuris toliau blogina ir šiaip labai prastą „Sodros“ finansinę būklę.

„Sodros“ finansinė būklė niekada nėra buvusi blogesnė nei yra dabar. Kalbėti, kad krizė „Sodroje“ baigėsi, yra visiškas finansinis nesusipratimas. Jos skola viršija metines pajamas ir toliau auga. „Sodra“ niekuomet nepajėgs šios skolos grąžinti. Todėl be jau minėto įstatymo pažeidimo ištaisymo, t.y., šių metų „Sodros“ ir Valstybės biudžetų perdarymo, būtina perkelti visą „Sodros“ skolą ir antrosios pensijų sistemos pakopos finansavimą į valstybės biudžetą. Neatlikus šių veiksmų, Socialinio draudimo pertvarka, kuri yra numatyta Socialiniame modelyje, yra beprasmė ir net neįmanoma.

Dėl minėto įstatymo pažeidimo praėjusių metų spalio mėn., dar dirbdamas premjero patarėju finansų klausimais, kreipiausi į Ministrą Pirmininką, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministrus, Vyriausybės Kanceliarijos Teisės departamentą, o prieš pasirašant šį įstatymą Prezidentei apie pažeidimą informavau Prezidentūros patarėjas. Nesulaukęs jokios adekvačios reakcijos iš Vyriausybės, gruodžio 15d. publikavau straipsnį viešojoje erdvėje. Šiemet apie šį pažeidimą papildomai informavau „Sodros“ tarybą ir Valstybės kontrolės vadovus. Nepaisant visų bandymų ir patvirtinimų, kad įstatymo tikrai nesilaikoma, iki šiol niekas nepadaryta, kad būtų ištaisytas šis šiurkštus pažeidimas, liečiantis visus „Sodros“ išmokų gavėjus ir įmokų mokėtojus. Tai – daugiau nei du milijonai Lietuvos gyventojų.

Aktuali ir dar viena problema, susijusi su „Sodra“ ir senatvės pensijų gavėjais. Tai – garsusis pensijų kompensavimas. Po Konstitucinio Teismo sprendimo visas senatvės pensijas, tiek nedirbusiems, tiek ir dirbusiems pensininkams iš Valstybės biudžeto buvo galima kompensuoti jau pernai, nesukeliant jokių finansinių problemų valstybei. Tai, be abejo, galima padaryti ir šiemet. Visa nedirbusiems pensininkams kompensavimui reikalinga suma jau yra įtraukta į 2014 metų valstybės viešųjų finansų rodiklius, pateiktus Eurostatui bei Europos Komisijai ir viešai publikuotus Lietuvoje.

 

Premjero ir kitų Vyriausybės atstovų samprotavimai, kodėl negalima pensijų kompensuoti nedelsiant yra visiškai nepagrįsti. Manau kad valdančioji koalicija, nusprendusi išdėstyti kompensacijas iki 2016-ųjų, o dalį gal net iki 2020 metų, paprasčiausiai gudrauja. Taip darydami šie politikai tikisi, kad pensininkai juos ilgiau prisimins ir tai padidins jų galimybes išlikti valdžioje. Toks nepagrįstas pensijų kompensavimo proceso ištęsimas yra akivaizdi pensininkų apgaulė. Todėl visiškai nesuprantama, kodėl tam neprieštarauja pensininkų organizacijos, opozicija ir Prezidentūra.

 

Siūlau politikams ir kitoms suinteresuotoms šalims imtis visų būtinų veiksmų, kad būtų nedelsiant ištaisytas šiurkštus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pažeidimas, išspręstos kitos paminėtos finansinės „Sodros” problemos ir dar šiemet kompensuotos visos senatvės pensijos. Tai padėtų sustiprinti Lietuvos gyventojų pasitikėjimą „Sodra“, šalies politine sistema ir visa valstybe.