Socialinio modelio spindesys ir skurdas

Vyriausybė Seimui pateikė svarstyti prieštaringai vertinamą socialinį modelį. Bet ji pati iki šiol nesugebėjo išspręsti akivaizdžių ir žymiai paprastesnių su socialinio draudimo sistema susijusių problemų. Tai trukdys įgyvendinti bet kokią esminę šios sistemos pertvarką, apie kurią kalbama naujajame modelyje.

Šių metų „Sodros“ biudžetas sudarytas šiurkščiai pažeidžiant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo  20-ąjį  straipsnio. Apie tai žino Vyriausybė, Seimas, Prezidentūra, Valstybės kontrolė ir „Sodros“ taryba, tačiau niekas nėra daroma, kad šis akivaizdus pažeidimas būtų ištaisytas. Taip kuriama teisinio nihilizmo ir „Sodros“ bei visos valstybės diskreditavimo atmosfera.

Šių metų „Sodros“ biudžete nuo sausio mėn. yra padidintos ligos bei motinystės išmokos, nuo liepos mėn. didės senatvės pensijos. Tai smarkiai didina šių ir visų kitų ateinančių metų „Sodros“ išlaidas. Kadangi tvirtinant biudžetą draudimo rūšių įmokų tarifai nebuvo padidinti, pagal minėtą įstatymą buvo privalu skirti asignavimus iš Valstybės biudžeto. Jie nebuvo skirti, ir tai yra šiurkštus įstatymo pažeidimas, kuris toliau blogina ir šiaip labai prastą „Sodros“ finansinę būklę. Todėl, prieš svarstant kokį nors naują modelį, būtina ištaisyti šį pažeidimą, t.y., reikia perdaryti šių metų „Sodros“ ir Valstybės biudžetus.

Toliau – dar keli klausimai ir pasiūlymai Seimo nariams, kurie svarstys socialinį modelį. Vyriausybė šiuos klausimus nusprendė ignoruoti. Galbūt šiais klausimais galėtų pasidomėti ir Prezidentūra bei Valstybės kontrolė.

Kada „Sodros“ skola, kuri jau viršija jos metines pajamas, bus perkelta į valstybės biudžetą? Tai būtina padaryti, nes priešingu atveju bet kokie svarstymai apie socialinio draudimo sistemos subalansavimą, pensijų indeksavimą ar rezervo kūrimą, kurie yra numatyti modelyje, yra finansiškai nepagrįsti ir todėl -beprasmiai.

Kaip (nuo kada, kokiais dydžiais ir iš kokių lėšų) bus kaupiamas „Sodros“ rezervas? Kol kas tai tik tuščios ir finansiškai nepagrįstos kalbos, ypač turint omeny, kad pensijų indeksavimas numatytas tik teigiamas. Perkėlus „Sodros“ skolą į valstybės biudžetą, iš šio „Sodrai“ turėtų pervestos nepagrįstai Finansų ministerijos nustatytos ir „Sodros“ sumokėtos jai palūkanos (viso keli šimtai milijonų eurų). Tai ir galėtų būti pradinis „Sodros“ rezervas.

Iš kokių lėšų bus finansuojamas bazinės pensijos perkėlimas į valstybės biudžetą ir planuojamas ženklus įmokų tarifo mažinimas? Tikėtis nuolatinio ekonomikos augimo, pajamų į valstybės biudžetą didėjimo ir tuo pačiu jo subalansavimo  yra visiškai nerealu. Tam, kad tai būtų finansiškai pagrįstas sprendimas, perkėlus bazinę pensiją reikėtų sumažinti „Sodros“ įmokų tarifą, bet atitinkamu dydžiu padidinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Kada antrosios pensijų sistemos fondų finansavimas bus perkeltas iš „Sodros“ į valstybės biudžetą. Dabar jis tik didina „Sodros“ deficitą ir skolą ir neleis pertvarkyti socialinio draudimo sistemos. „Sodrai“ šiam tikslui būtina skirti pilną asignavimą iš valstybės biudžeto, o pačią antrąją pakopą būtina pertvarkyti. Nes šiuo metu ji yra visiškas finansinis nesusipratimas,  iš kurio, detaliau su ja susipažinę juokiasi viso pasaulio pensijų sistemų ekspertai.

Ar politikai suvokia, kad didinant būtinąjį darbo stažą ir vėlinant išankstinį išėjimą į pensiją realiai yra dar labiau didinama mokesčių našta gyventojams? Išėjimo į pensiją amžius ir dabar yra smarkiai vėlinamas (iki 65 metų), nors gyvenimo trukmė išėjus į pensiją tokiu pat mastu neilgėja. Todėl būtinąjį darbo stažą ir išankstinio išėjimo į pensiją amžių reikia palikti nekeistus.

Kaip bus finansuojamas kitų iš „Sodros“ lėšų finansuojamų draudimo rūšių, ypatingai ligos ir motinystės, deficitas? Tam, kad jo nereikėtų dengti pensijų lėšomis, šias rūšis derėtų perkelti į Valstybės biudžetą, kuris turi daugiau finansinio manevro galimybių.

Kaip ir kada bus stiprinama „Sodros“ tarybos kompetencija ir jos įgaliojimai? Dabar ši taryba – tuščia butaforija. Būtina radikaliai pakeisti šios institucijos sudėtį ir veikimą pagal Švedijos pavyzdį. Ten pensijų sistemą sukūrė ir iki šiol ją prižiūri pensijų ekonomikos ekspertai. Todėl ji ir yra viena geriausių pasaulyje.