Ar Seimas suvokia, kad jis – sąvadautojas?

Praėjusią savaitę Seimo etikos ir procedūrų komitetas ėmėsi svarstyti, ar reguliarus ir sutartimis grįstas keturių Seimo narių dalyvavimas pramoginėse televizijos laidose atitinka Seimo nario priedermes. Trumpi televizijos reportažai iš šio komiteto posėdžio sukėlė abejones, ar jo nariai suvokia ką jie daro. Dominavo kalbos ir juokeliai apie šokius ir šokėjų bei laidų vedėjų – Seimo narių elgesį televizijoje, o ne diskusijos apie tai, kokią naudą iš dalyvavimo laidose gauna Seimo nariai ir pačios komercinės televizijos.

Tačiau kuomet du Seimo nariai atvirai pripažino, kad jiems dalyvavimas laidose sudaro sąlygas tapti labiau žinomais, supratau, kad šis Seimo komitetas – o gal ir visas Seimas – tikriausiai nesupranta, kad jie atlieka elementaraus sąvadautojo vaidmenį. Seimas sudaro sąlygas reklamuotis Seimo nariams, o komercinėms televizijoms – pakilus jų laidų reitingams dėl ten dalyvaujančių Seimo narių –  pasididinti pajamas ir pelną. Man atrodo, kad keturių Seimo narių ir komercinių televizijų susitarimai yra elementarūs sandoriai, siekiant abipusės naudos. Ir bet kuriam sveiko proto, net ir neturinčiam teisinio išsilavinimo žmogui tai turėtų būti aišku. Įdomu, kodėl to nesupranta patys Seimo nariai?

Ne iš vieno Seimo nario esame girdėję, kad Seime susirenka tokie patys žmonės, kokie yra ir visoje visuomenėje. Todėl esą nėra ko iš jų tikėtis kokių nors neeilinių gebėjimų ar etikos supratimo. Tačiau kam tuomet renkame Seimą?  Galėtume kas ketverius metus surengti nacionalinę loteriją ir jos laimėtojai galėtų taip pat atstovauti visuomenei Seime. Tačiau jeigu jau renkame Seimą, išrinktieji į jį turėtų elgtis kiek padoriau negu eiliniai piliečiai ir vieni kitus prižiūrėti.

Tam juk ir sukurtas Etikos ir procedūrų komitetas. Suprantama, šio komiteto pirmininko gebėjimai suvokti etines ir teisines normas bei sąvokas, jomis vadovautis bei argumentuoti vertinant kitų Seimo narių elgesį turėtų būti išskirtiniai. Deja, dabartinis vadovas šiuo atžvilgiu – kaip, beje, ir elementariu intelektu – akivaizdžiai nepasižymi. Ir tuo bemat pasinaudoja aštrialiežuvis – tačiau vargu ar aštrios moralinės nuovokos – A. Valinskas.

Gal kitiems Seimo nariams ir normalu, kad vienas Seimo narys tyčiojasi iš kito, o televizijos žiūrovai juokiasi iš šio vaidinimo. Tačiau tai mane liūdina ir piktina.  Taip pat gaila ir savo pinigų, kuriais apmokamos šios dar vieno pigaus televizijos šou vertos diskusijos ir juokeliai.

Matyt, Seimo vadovybė ir Socialdemokratų partijos frakcija turėtų pagalvoti apie p. Salamakino tinkamumą užimti Etikos ir procedūrų komiteto vadovo pareigas. Nes tai, kad jis nesugeba tinkamai atlikti šio darbo, mano manymu, taip pat prisideda prie apgailėtino ir smerktino Seimo – sąvadautojo – vaidmens šioje istorijoje ir apskritai, jo tolesnio diskreditavimo piliečių akyse. Nenoriu įžeisti šio Seimo nario, tačiau jeigu jau iš mano pinigų jam mokamas atlyginimas, manau kad turiu teisę vertinti jo gebėjimus ir atliekamą darbą. Priešingu atveju manysiu, kad neatlieku savo – rinkėjo ir piliečio – pareigų.

Atskiras klausimas galėtų būti užduotas Mokesčių inspekcijai. Kaip ji žiūri į tai, kad Seimo nariai gauna pajamas natūra – didėja jų žinomumas – ir kaip turėtų būti apskaičiuoti su šia nauda susiję Seimo narių gyventojų pajamų mokesčiai? Suprantu, kad tokią naudą gali būti nelengva įvertinti, tačiau ar bent jau pagrįstas toks klausimo formulavimas? Yra sutartis, pinigai nemokami, tačiau nauda yra – ją pripažįsta ir patys Seimo nariai.

Jeigu toks klausimas pernelyg sudėtingas, užduosiu paprastesnį. Kiek Seimo nariai yra sumokėję gyventojų pajamų mokesčių dėl to, kad naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais? Juk negali būti, kad jų nuolatinės kelionės į pramogines televizijų laidas yra vertinamos kaip tarnybinės, skirtos atlikti Seimo nario pareigoms. Be to, gal jie – ir daugelis kitų – naudojasi automobiliais ir kitais tikslais, pavyzdžiui, kelionėms į darbą ir namus? Sunku būtų patikėti, kad tokių atvejų nėra. Seimo nariai turėtų rodyti pavyzdį visiems kitiems mokesčių mokėtojams.

Na, o jeigu Seimas vis tik nesugebės suvokti, kad jis atlieka reklaminio sąvadautojo vaidmenį tokioje elementarioje Seimo narių – šokėjų ir TV laidų vedėjų istorijoje, ko iš jo galima tikėtis sprendžiant rimtas valstybės problemas – energetinės, finansinės ir kitokios nepriklausomybės? Gal jis ir čia – dėl savo nekompetencijos – atlieka sąvadautojo darbą ir parduoda mus – Lietuvos piliečius – Rusijos energetikams, Švedijos bankams, ES biurokratams ar dar kam nors? Įdomu, koks komitetas galėtų imtis svarstyti tokius klausimus? Tikrai ne toks, kuriam vadovauja p. Salamakinas ar jo lygio Seimo nariai – mūsų tautos “išrinktieji”.