Konferencijos santrauka

Š.m. gegužės 27d. Vilniuje įvyko konferencija “Ketveri Lietuvos metai Europos Sąjungoje: ar yra kelias iš ekonominės ir finansinės aklavietės?”. Konferenciją organizavo nepriklausomi analitikai S.Jakeliūnas ir V.Trukšinas. Konferencijoje pranešimus skaitė profesorius K.Glaveckas, S.Jakeliūnas (žiūrėti S.J. pranešimą) ir V.Trukšinas (žiūrėti V.T. pranešimą). Konferencijos tikslas – pradėti realiai vertinti artėjančių ekonominių negandų priežastis, pažvelgti į tai, kaip pinigų importas iš Europos Sąjungos veikia ekonominius ir finansinius procesus šalyje, juos deformuodamas bei prisidėdamas prie augančios infliacijos. Buvo kalbama apie Lietuvos banko vaidmenį, jam siekiant savo nerealaus pagrindinio tikslo – kainų stabilumo išlaikymo – bei užtikrinant makroekonominį ir finansinį stabilumą Lietuvoje, apie šalies pinigų sistemos ir jos valdymo ydas. Konferencijos pranešėjai atsakė į dalyvių klausimus, vyko intensyvi diskusija.

Svarbiausios konferencijos išvados:

Apie šaliai gręsiančius ekonominius sunkumus ir jų realiąsias priežastis jau bent dvejus metus rašo ir kalba daugelis užsienio ekonomikos ekspertų, tačiau labai mažai vietos analitikų ir valstybės pareigūnų. Apie tai šalies viešojoje erdvėje pradėta diskutuoti tik pastaruoju metu, tačiau ši diksusija – paviršutiniška ir neišsami. Problemas bei grėsmes mato ir jas savo pranešimuose bei ataskaitose nuolat nurodo ir įvairių tarptautinių bei Europos Sąjungos institucijų atstovai.

Šios problemos – šalies ekonomikos priklausomybė nuo išorės finansavimo, ypatingai motininių užsienio bankų paskolų, neproporcingai dideli komercinių bankų paskolų portfelių augimo tempai, lyginant su šalies ekonomikos tvarios plėtros galimybėmis, didelė visų šalies sektorių skola užsienio valiuta, ilgalaikis neproporcingos ir netvarios nekilnojamojo turto rinkos plėtros toleravimas, pinigų sistemos nesavarankiškumas, dvylipumas ir neskaidrumas, Lietuvos banko pasyvumas, struktūrinių reformų, ypač švietimo sistemoje, atidėliojimas, grėsmingos demografinės tendencijos, kurias blogina darbo jėgos eksportas, abejotinas Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo efektyvumas bei monitoringas.

Šios ir kitos problemos, prastėjant ekonominei padėčiai pagrindinėse šalies eksporto rinkose – Europos Sąjungos šalyse – bei brangstant energetiniams ištekliams reikšmingai apsunkins valstybės galimybes toliau siekti harmoningos ir tvarios ekonominės bei socialinės plėtros.

Siekiant spręsti minėtas problemas ir sušvelninti artėjančios ekonominės krizės pasekmes, konferencijos dalyviai rekomenduoja:

Lietuvos bankui ir kitoms finansų sistemos priežiūros institucijoms: parengti veiksmų planą, kaip sumažinti valstybės priklausomybę nuo išorės finansavimo, skatinant šalies privačių ir institucinių investuotojų investicijų dalies didinimą Lietuvoje.

Lietuvos bankui: nebeskelbti savo nerealaus tikslo – kainų stabilumo išlaikymo, nes tai diskredituoja šią svarbią šalies instituciją. Jei dėl to reikia pakeisti įstatymus, incicijuoti šį procesą.

Lietuvos bankui: pakeisti 6 ir 12 mėn. Vilibor’o skaičiavimo metodiką, nes šiuo metu šis reikšmingas rodiklis, lemiantis skolinimosi litais palūkanų dydį, skaičiuojamas nesiremiant rinkos veikimo principais.

Finansų ministerijai: parengti Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo efektyvumo kriterijų ir monitoringo sistemą. Parengti šių lėšų panaudojimo statistinę duomenų bazę, prieinamą visiems vartotojams. Užsakyti nepriklausomą jau panaudotų lėšų efektyvumo tyrimą.

Dabartinei vyriausybei: iki š.m. liepos 15d. parengti planą kaip radikaliai sumažinti visas nebūtinas išlaidas, taip pat atsižvelgti į Tarptautinio valiutos fondo rekomendaciją pakviesti tarptautinę nepriklausomą audito įmonę įvertinti kaip efektyviai ministerijose naudojamos biudžeto lėšos.

Visoms politinėms partijoms, siekiančioms dalyvauti ateinančiuose Seimo rinkimuose: parengti išsamius planus, kaip valdyti ilgalaikius iššūkius ir grėsmes, išvardintas Ekonominės plėtros strategijoje, kurią parengė ir 2007 m. rugsėjo 30d. atnaujino Ekonomikos institutas ir per rinkimų kampaniją konkuruoti remiantis šiais planais.

Konferencijos organizatoriai,
nepriklausomi analitikai
Stasys Jakeliūnas ir
Vladimiras Trukšinas

Vilnius, 2008m. birželio 3d.