Seimo rinkimai 2016

SJ lankstinukas (nuoroda į PDF)

Orus žmogus – stipri valstybė!

Mano ir kitų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos keliamų kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą tikslas – orios žmonių gyvenimo sąlygos stiprioje ir saugioje valstybėje.

Nuosekliai pasisakome už europietiškas vertybes. Neabejojame, kad Europos Sąjunga turi tapti visavertė – ne tik ekonominė ir pinigų, bet ir socialinė sąjunga.

Mes netoleruosime korupcijos, taip pat ir politinės. Užtikrinsime, kad bausmės už korupcinius nusikaltimus būtų griežtos ir neišvengiamos.

Aktyviai dalyvausime stiprindami nevyriausybines organizacijas, profsąjungas ir kooperatinį judėjimą. Tai – tvarus gyventojų pajamų didinimo ir pilietiškumo ugdymo kelias.

Atsisakysime mokinio krepšelio principo finansuojant švietimo sistemą. Sukursime tinkamas sąlygas ugdyti kūrybiškas ir pilietiškas asmenybes.

Pasinaudodami geriausia ES patirtimi atgaivinsime Lietuvos regionus. Juose plėtosime tausojančią žemdirbystę ir atsinaujinančią energetiką.

Užtikrinsime lygias piliečių teises švietime, sveikatos apsaugoje ir teisėsaugoje. Pasirūpinsime, kad socialinė parama būtų racionali ir kokybiška.

Sumažinsime priklausomybę nuo farmakologinės medicinos, užsiimsime veiksminga žalingų įpročių prevencija ir priklausomybę sukeliančių medžiagų kontrole.

Mes – laisvosios rinkos šalininkai, bet atėjo laikas Lietuvoje ją padaryti civilizuota ir humaniška. Joje nebus vietos lupikavimui ir monopolijų dominavimui.

Sutvarkysime mokesčių ir pensijų sistemas – jos bus teisingos ir efektyvios. Subursime tarptautinę ekonomikos patarėjų tarybą, kuri padės mums nuolat tobulėti ir laiku reaguoti į globalius iššūkius.

Sukūrę geresnes sąlygas gimti ir augti tradicinėje šeimoje, gyventi ir kurti savo valstybėje, pakeisime grėsmingas demografines tendencijas. Aktyviai kviesime tėvynainius sugrįžti namo.

Stasys Jakeliūnas

Susipažinkite su visomis mūsų programinėmis nuostatomis ir darbų kryptimis: darniLietuva.lt